zpět na hlavní stránku    kontakt
in english
English  
Česká společnost klinické farmakologie     Česká lékařská společnost J.E.P.Vítejte na stránkách České společnosti klinické farmakologie

Česká společnost klinické farmakologie je odborná společnost, jejímž cílem je dbát o rozvoj klinické farmakologie jako lékařské a vědecké disciplíny v České republice a podílet se na zajištění kvalitní pregraduální a postgraduální přípravy lékařů v tomto oboru. Jejími členy jsou zejména lékaři s kvalifikací v klinické farmakologii, ale přijímá do svých řad i nelékařské zdravotnické pracovníky, lékaře jiných oborů, vědecké pracovníky, farmaceuty a další. Spolupracuje s odbornými společnostmi sdruženými v ČLS JEP i se samostatnými vědeckými společnostmi z příbuzných oborů.

V rámci České společnosti klinické farmakologie jsou ustaveny pracovní sekce pro terapeutické monitorování léčiv (TDM) a výzkum spotřeby léčiv (DURG-CZ). Společnost organizuje odborné sjezdy a konference včetně mezinárodních. Tiskovým orgánem společnosti je časopis Klinická farmakologie a farmacie, který je vydáván i s podporou Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie.

Výbor České společnosti klinické farmakologie řídí práci společnosti, zajišťuje expertní služby pro orgány státní správy, zdravotní pojišťovny, nemocnice a jiné organizace a prostředkuje spolupráci s mezinárodními odbornými organizacemi, zejména s European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics.

Česká společnost klinické farmakologie je kolektivním členem EACP.
 
© 2018 ČSKF     Valid HTML 4.01 Transitional