zpět na hlavní stránku    kontakt
in english
English  
Česká společnost klinické farmakologie     Česká lékařská společnost J.E.P.Aktuálně:
Program 18. české konference klinické farmakologie, 22. české konference TDM a 20. české konference DURG, které se budou konat v Plzni ve dnech 8. - 9. září 2016.

Vítejte na stránkách České společnosti klinické farmakologie

Česká společnost klinické farmakologie je odborná společnost, jejímž cílem je dbát o rozvoj klinické farmakologie jako lékařské a vědecké disciplíny v České republice a podílet se na zajištění kvalitní pregraduální a postgraduální přípravy lékařů v tomto oboru. Jejími členy jsou zejména lékaři s kvalifikací v klinické farmakologii, ale přijímá do svých řad i nelékařské zdravotnické pracovníky, lékaře jiných oborů, vědecké pracovníky, farmaceuty a další. Spolupracuje s odbornými společnostmi sdruženými v ČLS JEP i se samostatnými vědeckými společnostmi z příbuzných oborů.

V rámci České společnosti klinické farmakologie jsou ustaveny pracovní sekce pro terapeutické monitorování léčiv (TDM) a výzkum spotřeby léčiv (DURG-CZ). Společnost organizuje odborné sjezdy a konference včetně mezinárodních. Tiskovým orgánem společnosti je časopis Klinická farmakologie a farmacie, který je vydáván i s podporou Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie.

Výbor České společnosti klinické farmakologie řídí práci společnosti, zajišťuje expertní služby pro orgány státní správy, zdravotní pojišťovny, nemocnice a jiné organizace a prostředkuje spolupráci s mezinárodními odbornými organizacemi, zejména s European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics.

Česká společnost klinické farmakologie je kolektivním členem EACP.
 
© 2013 ČSKF     Valid HTML 4.01 Transitional