zpět na hlavní stránku    kontakt
in english
English  
Česká společnost klinické farmakologie     Česká lékařská společnost J.E.P.Aktuality

8. listopadu 2018: Nově ustanovený výbor společnosti zvolil předsedkyní společnosti doc. Ivanu Kacířovou, místopředsedou doc. Zoltána Palucha, vědeckým sekretářem doc. Karla Urbánka a pokladnicí doc. Reginu Demlovou. Předsedou revizní komise se stal dr. Miroslav Verner. Aktuální složení výboru a revizní komise je možno najít na samostatné stránce. Konference klinické farmakologie 2019 se bude konat 5.-7. září v Rožnově.

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP
a Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno

si Vás prostřednictvím organizačního výboru dovolují pozvat na odbornou akci

19. ČESKÁ KONFERENCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE

23. ČESKÁ KONFERENCE TDM

21. ČESKÁ KONFERENCE DURG

8. – 10.11. 2018
Hotel Atlantis, Rozdrojovice u Brna


Konference bude probíhat s podporou nadačního fondu PharmAround v Brně, v hotelu Atlantis v Rozdrojovicích u Brna. Rádi bychom společně s Vámi připravili zajímavý a kvalitní odborný program, který bude zahrnovat jak přehledové přednášky, tak prezentace vlastních výsledků i posterovou sekci.

Obohacením může být i návaznost naší odborné akce na VI. konferenci Pharmaround dne 8.11.2018 na stejném místě, jež se bude věnovat možnostem vstupu inovativních léčiv do reálné klinické praxe (www.pharmaround.cz)

Podrobněji vše na webových stránkách konference www.klinfarm2018.cz.

Slavnostní zahájení konference je plánováno na pátek 9. listopadu v 9:00 hod. Předcházet mu bude zasedání výboru odborné společnosti 8.11.2018 v předvečer konference. Předpokládaný konec konference bude v sobotu 10. listopadu v 13:30 hod. Podrobný program bude zveřejněn v průběhu měsíce října.

Těšíme se na setkání s Vámi a doufáme v hojnou aktivní i pasivní účast, která, jak věříme, ukáže, že český klinicko-farmakologický výzkum má stále své uplatnění.

Regina Demlová, Farmakologický ústav LF MU v Brně

25. června 2018 Česká společnost klinické farmakologie vyhlásila výsledky voleb do výboru a revizní komise společnosti. Jmenovité výsledky naleznete v přilozeném protokolu.

5. dubna 2017 Česká společnost klinické farmakologie vypisuje granty na uhrazení kongresového poplatku na 13. Evropskou konferenci klinické farmakologie a terapie v Praze, 24.-27.6.2017.

1) 3 granty ve výši 650 Euro
Podmínky:
- žadatel musí být členem ČSKF
- musí mít akceptované sdělení na kongres jako 1.autor

2)3 granty pro studenty do 25 let
Podmínky: žadatel musí mít akceptované sdělení na kongres jako 1. autor

Žádosti posílejte na adresu: Soňa Lachmanová, Ústav Klinické farmakologie, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Tř. 17.listopadu 1790, Ostrava mail: sona.lachmanova@osu.cz

do 13.4.2017

30. srpna 2016 Zveřejněn byl program 18. české konference klinické farmakologie, 22. české konference TDM a 20. české konference DURG, které se budou konat v Plzni ve dnech 8. - 9. září 2016.

18. česká konference klinické farmakologie, 22. česká konference TDM a 20. česká konference DURG se budou konat v Plzni ve dnech 8. - 9. září 2016. Pozvánku s detaily a navrženými tématy programu najdete zde.

Program 7. Česko-slovenské konference klinické farmakologie

K dispozici ke stažení je finální program nadcházející 7. česko-slovenské konference klinické farmakologie, která se koná 11. a 12. září 2015 v Olomouci.

7. Česko-slovenská konference klinické farmakologie

Ve dnech 11. - 12. září 2015 se bude v Olomouci konat 7. česko-slovenská konference klinické farmakologie, 17. česká konference klinické farmakologie, 21. česká konference TDM a 19. česká konference DURG. Bližší informace najdete v pozvánce. Termín pro zasílání přihlášek byl stanoven do 30. 6. 2015. Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu klinfarm@upol.cz. Termín pro dodání abstrakt je 31. 8. 2015.

(25. 2. 2015) - vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci

Výbor ČSKF vyhlašuje pravidelnou soutěž o nejlepší publikaci publikovanou v roce 2014. Soutěž opět probíhá ve třech kategoriích - analytika, klinická farmakologie a publikace autorů do 35 let.
vyhlášení soutěže za rok 2014

(11. 2. 2014) - Výsledky voleb:

Výsledky voleb do výboru ČSKF a složení revizní komise najdete zde.

(18. 7. 2013) - Vyhlášení voleb:

Milé kolegyně, vážení kolegové,

čas oponou trhnul a uplynulo 1. volební období výboru ČSKF, takže nás čekají nové volby. Můžete si přečíst zprávu výboru za uplynulé volební období a v nejbližší době dostanete obálky, ve kterých bude volební lístek pro 1.kolo voleb. Vypište, prosím maximálně 10 návrhů členů, které by jste chtěli mít v novém výboru. Tento volební lístek vložte do menší obálky, která bude přiložena a opatřena zpětnou adresou a odešlete do 31.8.t.r. 2.kolo voleb proběhne následovně: obdržíte 20 jmen, které dostaly nejvyšší počet hlasů a z nich zaškrtnete maximálně 9, které preferujete jako členy budoucího výboru. Volební komise byla zvolena ve složení Mgr. Romana Uřinovská, Ph.D. (Ostrava - předseda), MUDr. Jan Voříšek (Plzeň) a Mgr. Hana Kalová (České Budějovice).

Se srdečným pozdravem

Milan Grundmann


(18. 7. 2013) Pro členy České společnosti klinické farmakologie byla vyhlášena soutěž o nejlepší práci publikovanou v roce 2012, ve třech kategoriích:
1. Analytika
2. Klinická farmakologie
3. Soutěž pro mladé pracovníky do 35. let dosažených v roce 2012
Detaily viz vyhlášení soutěže (.pdf).


Od 30. 4. je možnost zasílat abstrakta na konferenci 42nd ESCP Symposium on Clinical Pharmacy, která se koná 16. až 18. října 2013 v Praze. Termín přihlášek abstrakt je do 1. července, časná registrace pak do 31. července.


(15. 3.) Blíží se deadline přihlášek na Summer School EACPT, která se letos koná v Edinburghu ve Skotsku (letáček). Připomínáme také blížící se deadline pro zasílání abstrakt na konferenci EACPT v Ženevě - 8. dubna


10. 1. ČSKF zveřejnila výsledky Soutěže o nejlepší vědeckou práci České společnosti klinické farmakologie za rok 2011 (pdf soubor).


10. 1. V sekci Konference byly zveřejněny termíny významných farmakologických konferencí plánovaných pro rok 2013.


25. 6. Ke stažení program 15. konference klinické farmakologie, 19. české konference TDM a 16. české konference DURG


28. - 30. 6. pořádá ČSKF na zámku Štiřín 15. konferenci klinické farmakologie, 19. českou konferenci TDM a 16. českou konferenci DURG (pozvánka). Vyplněné přihlášky posílejte na adresu zlata.goldie@seznam.cz. Abstrakta dle vzoru je možné zasílat do 31. 5. 2012 na stejnou adresu.


17. - 20. 7. 2012 se v Granadě ve Španělsku koná 6. konference EPHAR 2012. Termín pro zasílání abstrakt je do 31. 3. 2012.


ČSKF vyhlásila výsledky soutěže o nejlepší práci.


21. 10. 2011: Byla vyhlášena soutěž o nejlepší práci pro členy České společnosti klinické farmakologie ve třech kategoriích:
1. Nová analytická metoda pro stanovení léčiv
2. Klinická farmakologie
3. Soutěž pro mladé pracovníky do 35. let dosažených v hodnoceném roce
Detaily viz vyhlášení soutěže (.doc).


21. 10. 2011: Na 12. světovém kongresu IATDMCT ve Stuttgartu ve dnech 2.- 6. 10. tohoto roku získala ČSKF právo organizovat Evropskou konferenci TDM v roce 2014 v Praze


2.-5. 2. 2012 se ve Florencii v Itálii koná kongres personalizované medicíny UPCP2012. Termín pro zasílání abstrakt je do 3. 10. 2011.


9. července 2011: Česká společnost klinické farmakologie byla na X. Evropské konferenci klinické farmakologie (EACPT), která se konala koncem června v Budapešti, pověřena organizací XIII.konference klinické farmakologie v roce 2017 v Praze. Odbornou část naší prezentace vypracoval doc.Grundmann, organizačně-ekonomickou náš partner CZECH-IN. Prezentaci provedl senior councillor EACPT za Českou republiku doc.Petr a hlasováním nás podpořil další councillor - prim.Kacířová.
Našeho protikandidáta Stockholm jsme porazili v poměru 24:14 a na druhý pokus jsme byli rošířeným výborem EACPT vybráni.

doc.MUDr.Milan Grundmann, CSc.
předseda ČSKF30. listopadu - 3 prosince 2011 se v Anverpách koná konference EURODURG. Deadline pro zasílání abstrakt je 30. června 2011.


Pozvánka na 5. Česko-Slovenskou konferenci klinické farmakologie, která se koná 4.-7. 5. 2011 v Ostravě. Vyplněné přihlášky a abstrakta (vzor) zasílejte v elektronické podobě do 21. 3. 2011 na adresu sona.lachmanova@fno.cz.


26.-29. června 2011 se v Budapešti uskuteční EACPT2011. Deadlines jsou momentálně následující: 28. února 2011 – podávání abstrakt, 1. dubna 2011 – potvrzení přijetí abstrakt, 15. dubna 2011 – deadline časné registrace


2.-6. října 2011 se ve Štutgartu v Německu uskuteční 12th Congress of IATDMCT 2011 - Biannual congress of the International Association of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology. Abstrakta možno zasílat od 1. února 2011 do 18. dubna 2011.


30.6.2010 Do oddílu konference byly přidány informace o 12. České konferenci klinické farmakologie, která se bude konat v říjnu v Českých Budějovicích.


20.5.2010 Na stránkách nově zřízených sekcí DURG a TDM byly zveřejněny výsledky voleb do výborů.


15.3.2010 Dopis předsedy společnosti, doc. Grundmanna zaslaný členům ČSKF:

Milé kolegyně a vážení kolegové,

Při ustavující schůzi výboru ČSKF v lednu 2009, bylo stanoveno několik úkolů, které zatím nebyly splněny. Jedním z nich bylo ustavení sekcí TDM a DURG. Proto Vás žádám, abyste e-mailem odpověděli, o kterou sekci by jste měli zájem. Pak bude následovat dvoukolové volby výborů těchto sekcí. Prosím Vás o rychlou reakci.

Doc. MUDr. Milan Grundmann, Csc.
Předseda ČSKF


11.1.2010 Byly aktualizovány formuláře přihlášek do ČLS J.E.P. a odborných společností.


Blížící se odborné akce: 25.9.2009 se bude konat Sympózium klinické farmakologie v hotelu Clarion v Ostravě. Současně je naplánováno i jednání výboru a jednání redakční rady časopisu KFF. K dispozici je předběžný program (.doc).


8.1.2009 bylo předsednictvem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně schváleno založení nové odborné společnosti s názvem Česká společnost klinické farmakologie (Czech Society of Clinical Pharmacology). V následujících dvoukolových tajných volbách byl zvolen výbor a revizní komise společnosti.
pdf Výsledky hlasování do výboru společnosti (PDF)
 
© 2018 ČSKF     Valid HTML 4.01 Transitional